Wat doen wij?

Naast een divers aanbod van psychologische behandelingen, is psychologiepraktijk Erica/Braining gespecialiseerd in het doen van neuropsychologisch onderzoek. Neuropsychologisch onderzoek richt zich op de cognitie van de mens. Hiermee worden de verschillende hersenfuncties bedoeld, waarbij u kunt denken aan het geheugen, concentratie, taal en spraakvermogens, planmatig denken en handelen en de motorische vaardigheden. Daarnaast is ook de intelligentie een belangrijke factor bij het doen en laten van een persoon.

Wanneer cognitieve klachten optreden, zorgt dit vaak voor problemen in het dagelijks leven. Op zo’n moment is het belangrijk dat duidelijk wordt wat er precies aan de hand is, om vervolgens te weten hoe u hier mee zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Wilt u weten met welke klachten en problemen u terecht kunt bij psychologiepraktijk Erica/Braining?  Kijk dan onder aanbod, kijk dan hier.