Disclaimer

Er wordt veel aandacht besteed aan deze website door Psychologiepraktijk Erica/ Braining, aan de samenstelling, de informatie en aan het onderhoud van deze website, maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Alle teksten en foto’s op deze website zelf door ons zelf gemaakt en erop gezet.