Intake gesprek en vervolgstappen

Tijdens het intake gesprek wordt samen met u bekeken welke hulpvraag u heeft en op welke manier de praktijk u hierbij het beste kan ondersteunen. Om een goed beeld te vormen van uw klachten is soms aanvullend testonderzoek nodig. Nadien wordt een behandelplan opgesteld. Onze insteek is steeds klachtgericht. Het stellen van een diagnose kan vaak verhelderend zijn, maar daarmee zijn de problemen natuurlijk niet direct verholpen. We vinden het daarom belangrijk om steeds samen met u te inventariseren welke stappen u heeft gezet en waar u nog tegenaan loopt.

Samen met u wordt bekeken welke vorm van behandeling het meest lijkt aan te sluiten bij uw klachten en uw persoon. Indien u hier meer over wilt lezen, bekijk dan hier ons aanbod.

Tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut, wordt uw behandeling overgenomen door een van onze collega therapeuten binnen onze praktijk.

In geval van crisis kunt u contact op nemen met Psychologiepraktijk Erica op telefoonnummer 0591-304091. De praktijk neemt dan contact op met de betreffende huisarts. Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u direct contact op nemen met uw huisarts of huisartsenpost.