Tarieven en vergoedingen

Vergoeding behandeling GGZ

Voor volwassenen geldt: uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage via het eigen risico is in 2023 eur 385,00.

De praktijk heeft in 2023 contracten met alle verzekeringen. Wel is het zo dat er bij sommige zorgverzekeringen een zogenaamd omzet- of zorgplafond is. Dat houdt in dat we een maximum aan zorg mogen leveren. Zie hier voor meer informatie. Voor 2023 is er een zorgplafond voor Achmea, Menzis, CZ en VGZ. 
Basis GGZ is zorg die vaak kortdurend is; voor lichte tot matig ernstige stoornissen.
Als het omzetplafond is bereikt, betekent dit in de praktijk dat we een patiëntenstop voor het betreffende jaar hebben.

Voorwaarde voor een uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Let op: niet alle ggz-behandelingen worden vergoed  (bv. bij identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen).

Voor kinderen en jeugdigen geldt dat een vergoeding wordt aangevraagd via de Jeugdwet van de gemeente. Wij hebben contracten met de omliggende gemeenten. Klik hier voor meer informatie. Voor kinderen geldt er geen eigen bijdrage.
Meer informatie over verzekeringen vindt hieronder:
.
.
.
.
Het budget voor 2023 dat door CZ aan ons is toegekend is op. Dat betekent dat we in 2023 geen nieuwe clienten in behandeling kunnen nemen die verzekerd zijn bij CZ of bij een van de verzekeringen die onder CZ vallen (dat zijn: CZ, CZ Direct, Just,  Nationale Nederlanden en OHRA)
.
.
.
.
.
.
voor een overzicht van alle verzekeraars, kun je hier terecht.
De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van het consult, de beroepsgroep (wat is het beroep van uw therapeut) en of het gaat om diagnostiek of behandeling. Voor verdere informatie over tarieven kunt u terecht bij het secretariaat.
.
Als u niet binnen 24 uur voor uw afspraak afzegt, wordt er gesproken over een no-show. Dit kunnen we niet declareren bij uw zorgverzekering en brengen wij daarom bij u in rekening. Het tarief voor een no-show is eur 50,00.
Dit is ook vastgelegd in het GGZ kwaliteitsstatuut (dat vindt u hier )
.
Voor meer informatie over het eigen risico kunt u hier kijken.