Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de cliënt samen met een therapeut op zoek gaat naar zijn/haar gedachtepatronen. Sommige gedachten zijn helpend, andere gedachten zijn negatief of angstig en belemmeren iemand in zijn/haar doen en laten. Aan de hand van een CGT behandeling leert een cliënt hoe negatieve, niet helpende gedachten omgebogen kunnen worden naar meer positieve, helpende gedachtepatronen.