Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie waarbij cliënten leren op een andere manier om te gaan met vervelende gevoelens, gedachten, sensaties dan hun eerste automatische reactie hun ingeeft: oplossen! Soms blijkt dat het gevecht aangaan met gedachten/gevoelens of ze juist proberen te vermijden er juist voor  zorgt dat deze problemen een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel er verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken, is het uiteindelijke doel om nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Daarom wordt er bij ACT veel gebruikt gemaakt van ervaringsgerichte, doe- oefeningen.