Diagnostiek

Binnen de praktijk verrichten we uiteenlopend testonderzoek om de aard van uw klachten goed te kunnen plaatsen en verklaren. Bij kinderen en jongeren kan gedacht worden aan diagnostisch onderzoek wanneer er sprake is van een vermoeden naar AD(H)D of autisme (ASS). Daarnaast wordt in de praktijk onderzoek verricht op gebied van psychische klachten, zoals angst –en stemmingsklachten.

Het aanbod bestaat uit  intelligentieonderzoek en neuropsychologisch testonderzoek waarbij de cognitieve functies onderzocht worden. Bij het in kaart brengen van psychische klachten worden vragenlijsten afgenomen. Alle onderzoeken worden zowel bij volwassenen als kinderen afgenomen.