Aanmelden!

Ieder mens loopt in het leven wel eens tegen moeilijkheden, stressvolle situaties of vervelende gebeurtenissen aan en vaak lukt het ons om hier zelf weer uit te komen. Soms gebeuren er dingen waardoor u dit niet meer alleen kunt. Meestal is de huisarts dan de aangewezen persoon om mee te praten. Uw huisarts kan samen met u onderzoeken of de hulp van een psycholoog gewenst is.

U kunt zich bij ons aanmelden wanneer er sprake is van:

VOLWASSENEN

Cognitieve klachten: Geheugen en/of concentratieklachten
Depressieve klachten: Toename van sombere gevoelens, lusteloosheid, piekeren en negatieve gedachten.
Angst en paniekklachten:  Angst voor bepaalde dingen of situaties, angstige gevoelens en gedachten.
Dwangklachten: Wanneer u last heeft van bepaalde dwangmatige gedachten en/of handelingen.
Identiteitsproblemen en onzekerheid: onzekerheden en of een laag zelfbeeld staan uw geluk in de weg.
Onverklaarde lichamelijke klachten:
aanhoudende lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden, mogelijk gerelateerd aan stress.

KINDEREN & JEUGDIGEN

Ontwikkelingsproblematiek: een vermoeden naar AD(H)D of autisme (ASS).
Gedrags of stemmingsproblematiek: wanneer boosheid, prikkelbaarheid of een sombere stemming een kind belemmerd in zijn/haar ontwikkeling.
Leerproblemen: concentratieproblemen, aanhoudende problemen op school.
– Angst en paniekklachten:  angstige gedachtes of gevoelens die de ontwikkeling van een kind belemmeren.
Dwangklachten: wanneer bepaalde gedachten niet meer uit het hoofd gaan en/of een kind tics ontwikkelt.
Identiteitsproblemen en onzekerheid: onzekerheid of een laag zelfbeeld belemmeren de ontwikkeling.
Onverklaarde lichamelijke klachten:
aanhoudende lichamelijke klachten, mogelijk gerelateerd aan stress.
– Sociale problemen: wanneer een kind buiten de groep valt, gepest wordt of moeite heeft vriendjes te maken.